DELA
Foto: Jack Hancock

Arbetsgrupp har undersökt medicinsk rehabilitering

Det har i över tio år varit oklart exakt i vilka situationer Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller Folkpensionsanstalten (FPA) har haft ansvar för medicinsk rehabilitering på Åland. Landskapsregeringen gav då en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en rapport för att lösa problemet.