DELA

Arbetet med Ålandsvägen fortsätter

På måndag den 7 augusti fortsätter arbetet med ombyggnaden av Ålandsvägen efter sommaruppehållet skriver Mariehamns stad i ett pressmeddelande.

Nu ska trottoaren mellan Norragatan och Nygatan färdigställas och avsnittet Nygatan-Köpmansgatan byggs om. Ålandsvägen stängs av för genomfartstrafik mellan Nygatan och Köpmansgatan och korsningen vid Nygatan stängs av helt i inledningsskedet.

Man beklagar för olägenheterna och uppmanar trafikanter att ge akt på skyltningen och ha förståelse för att området är avstängt, främst av säkerhetsskäl men även för att entreprenören ska kunna arbeta effektivt. Information om projektet finns på stadens hemsida. Arbetet ska vara färdigt i slutet av oktober.