DELA
Foto: Stefan Öhberg

Arbetet med Ålandsvägen kan inledas i mars

Infrastrukturnämnden har godkänt anbudshandlingarna gällande renoveringen och ombyggnadsarbetet av Ålandsvägen. Det innebär att arbetet nu kan ges ut på entreprenad.
Infrastrukturnämnden har godkänt anbudshandlingarna gällande renoveringen och ombyggnadsarbetet av Ålandsvägen. Det innebär att arbetet nu kan ges ut på entreprenad.

Planerna på att bygga om Ålandsvägen påbörjades redan 2006 – nu vill infrastrukturnämnden inte längre dra ut på tiden. En enig nämnd godkände de reviderade avtalsförhandlingarna.

Nämnden vill att förvaltningen ska studera alternativ som kan underlätta för trafiken, till exempel att delar av arbetet skulle kunna utföras kvartersvis. Man har gjort vissa ändringar i upphandlingsavtalet för att säkerställa att arbetet mellan huvudentreprenören och sidoentreprenader sker smärtfritt och enligt tidsplan. Entreprenören kommer att ansvara för samordningen av underentreprenörernas och leverantörernas arbeten.

Under nämndens möte i oktober beslöt man att arbetet tidigast skulle påbörjas under hösten 2017, men då det framkommit att vinterarbete i vissa fall är omöjligt och i många fall ytterst problematiskt och att det skulle medföra tilläggskostnader beslöt nämnden att backa i den frågan. Arbetet med ombyggnationen kan påbörjas tidigast 15 mars nästa år. (fb)