DELA

År 2018 har en budget

Landskapets budget för nästa år har nu klubbats.

Oppositionen förlorade samtliga omröstningar.
17 röster för finans- och näringsutskottets förslag att anta budgeten för 2018, 13 röster för oppositionens ändringsförslag. Det blev standardkonstellationen i går då årets budgetbehandling avslutades med 25 omröstningar i lagtinget.

Ett par enskilda frågor slutade dock med andra siffror i omröstningen. Lars Häggbloms (Ob) förslag att ta en miljon euro ur Pafmedlen för att betala ut ersättning till de som drabbats ekonomiskt av den så kallade bokföringssvindeln resulterade i att hela åtta valde att avstå från att rösta, bland annat alla inom Centern utom Runar Karlsson (C). Fem stödde förslaget medan majoriteten, det vill säga regeringspartierna, sade nej.

Stephan Toivonens (Åld) förslag om att omedelbart stoppa kortrutten och återta den investeringsfullmakt som regeringen fått för att finansiera planerna röstades ner med 16-11. Carina Aaltonen (S) avstod från att rösta liksom också Mikael Lindholm (C) och Veronica Thörnroos (C).