DELA
Foto: Stefan Öhberg

Appen som vet var närmaste hjälp finns

IRO Rescue-appen som utvecklats på Åland finns nu att ladda ner, både av medicinskt utbildade men också av övriga.
Härnäst lanseras den i Sverige via FIKK, Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.