DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>KÖPER FRÅN BELGIEN Här stod tidigare stora träd av sorten Lobo. Nu planterar Yngve Österlund främst Zari som är vanligt ute i Europa. Plantorna köper han från Belgien och Holland.

Äppelodling med god kvalitet som kärna

Priset för bästa kvalitetsproducent inom fruktodling i Finland har återigen landat på Åland.

– Jättebra att priset kommer hit. Vi har många bra odlare här och priset ger bra reklam för oss, säger pristagaren Yngve Österlund på Isaksö.
2011 belönades Rolf Blomsterlund i Torrbolstad och nu lyfts ännu en åländsk odlare fram. Det är riksföreningen Inhemska trädgårdsprodukter som i år delar ut priset till Yngve Österlund, och i motiveringen lyfts frukternas höga kvalitet och företagets framgångsrika verksamhet fram.

– Det var en jättestor överraskning. Priset förpliktigar också och man känner att man har en skyldighet att fortsätta, säger han.

En bidragande orsak till att han belönats med priset tror han är hans investering i ett nytt långtidslager, ett så kallat ULO-lager (Ultra low oxygen).

– Lagringstekniken tar bort syrehalten vilket gör att förutsättningarna för långtidslagring förbättras betydligt, säger han.

Vid enbart kyllagring så är hållbarheten endast till december – januari, medan man kan sälja vissa sorter från ett ULO-lager så långt som till maj–juni.

– Det gör att vi inte behöver paniksälja i höst utan kan hålla vårt lager, säger han.

Så ålänningarna kan se fram emot närproducerade äpplen nästa maj?

– Vi har inte tillräckliga mängder för att det ska räcka så långt här på Åland. Men om verksamheten utökas finns möjligheten framöver. Vi får se hur det blir.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!