DELA
Foto: Fredric HäggblomMÄNSKLIGA KÄNSLOR? Ålands producentförbund är kritiska till att man lägger in mänskliga känslor hos djur när man skriver djurskyddslagar.

ÅPF vill att landskapet lyssnar

Landskapsregeringen behöver lyssna på jordbrukarna och inte bara höra dem.

Bland annat detta togs upp på Ålands producentförbunds vårmöte.
Juristen Mikaela Strömberg-Schalin från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) i riket informerade vid mötet om aktuella juridiska frågor. Där lyfter vikarierande vd Henry Lindström fram problemet med rikets djurskyddslag, som skiljer sig från den åländska.

– Det finns en tendens att Åland tar efter riket, speciellt när det handlar om skärpningar av lagstiftningen.

Henry Lindström menar att man i rikets djurskyddslag lägger in alltför mycket mänskliga egenskaper på djuren när det gäller deras välbefinnande. Han anser att man särbehandlar jordbrukare och deras djur.

– När vi undrar varför man inte inför samma lagar gällande exempelvis hundar blir svaret att den lagen skulle beröra så många. Men jordbrukarna är inte så många och då kan man ha stränga lagar.

Ordförande Tage Eriksson lyfte fram de stora problemen med lönsamheten.

– Att hitta lösningar är svårt, säger Henry Lindström och påpekar att det fortfarande finns ett stort missnöje bland ÅPF:s medlemmar mot landskapets jordbrukspolitik.

– De har inte lyssnat på fältet. Vi upplever att de hör, men inte lyssnar.

Läs mer i papperstidningen!