DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅPF kritiskt till nya vattenlagen

Ålands producentförbund (ÅPF) är mycket kritiskt till förslaget till ny vattenlag.
Man anser det orimligt med mer byråkrati för bönderna och vill hellre se satsningar på ny teknik och rådgivning.

Producentförbundets vd Henry Lindström kommenterar förslaget i ett gemensamt utlåtande med Ålands hushållningssällskap.

Man menar att det är omöjligt att verifiera hur mycket tidigare utsläpp och utsläpp från bil-, sjö- och flygtrafik samt hur utsläpp på andra ställen omkring Östersjön påverkar de åländska vattnen och dess kvalitet. Därför är det orimligt att ställa allt för hårda krav på primärnäringarna.

Man vill i stället lägga fokus på att utveckla ny teknik och rådgivning som leder till minskade läckage av näringsämnen.

Man menar också att dikning är nödvändigt för jordbruket, men att man kunde ta till vara dikesvattnet för att vattna grödor med det.