DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ansiktslyft för Andelsbanken

Bredare korridorer, bättre luftkonditionering och ett bättre säkerhetstänk.

Andelsbanken Åland har renoverat sina lokaler på Köpmansgatan 2 i Mariehamn och ordnade i torsdags öppet hus för sina kunder.
Andelsbanken satsade runt två miljoner euro exklusive moms på renoveringen av lokalerna i huvudkontoret. I och med renoveringen har ljudisoleringen mellan utrymmena förbättrats.

Den tredje våningen i banken har tidigare varit uthyrd men 2013 togs den åter i bruk av banken. Nu har den, liksom de andra våningarna fått ett ansiktslyft. Korridorerna har breddats och glasväggar motnerats för att öppna upp ytorna.

Säkerheten på banken har också skärpts. Både för bankens personal men också för kunderna har flera säkerhetsgrindar installerats.

– Vi bedriver en verksamhet som inte är som vilket kontor som helst. Vi vet också att vi inte automatiskt är förskonade från händelser på Åland, det går inte att vifta bort säkerhetsfrågan. Vi måste ha en trygg bank både för personalen men också för våra kunder, säger bankens vd Johnny Nordqvist.