DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>INGET SPIKAT Vägen från en viljerförklaring till ett vårdhem i Jomala är lång. Åländske Jan-Mikael von Schantz är styrelseordförande för svensk Iris Behandlingscenter.

Ännu inget beslut om vårdhem i Jomala

– Det känns positivt. Men vi måste vara realistiska.

Det säger Iris utvecklingscenters styrelseordförande Jan-Mikael von Schantz om planerna på ett vårdhem i Jomalaby.
Det svenska bolaget och landskapsregeringen ingick i november en avsiktsförklaring om att hyra en del av den gamla naturbruksskolan. Syftet är att erbjuda vård för personer som fått en psykiatrisk diagnos kombinerat med någon form av missbruk.

Om alla bitar faller på plats kan verksamheten inledas mot slutet av nästa år eller i början av 2017, säger Jan-Mikael von Schantz.

– Vi följer en utstakad plan med ett antal checkpunkter. Den första är att det ska gå att förverkliga ur en vård- och marknadsssynpunkt.

Den marknadsundersökningen ska vara klar i mars. Företaget ser på vilken slags vård man skulle kunna erbjuda på Åland och förhandlar med möjliga uppdragsgivare på Åland och i Sverige.

Han ser många möjligheter på den gamla naturbruksskolan, bland annat för trädgårdsterapi.

Avsiktsförklaringen binder inte Iris utvecklingscenter till att förverkliga projektet. Men om företaget kommer fram till att förutsättningarna finns förhandlar man vidare med landskapsregeringen om villkoren för ett hyresavtal.

När upplägget formuleras ska det ske i samtal med de som bor i närheten av Jomala gård. Många är tveksamma till ett vårdhem eller vill inte alls ha ett sådant i grannskapet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!