DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ännu ett bra år för Jomala

Vi har blivit vana vid att Jomala levererar goda bokslut och fjolåret är inget undantag, kommunen redovisar ett överskott för 2016 på nästan 315 000 euro.

– Orsaken till detta är främst att driftsbudgeten underskreds med 697 727 euro eller 3,5 procent samt ökade samfundsskatter och förvärvsinkomstskatter, säger kommundirektör John Eriksson i ett pressmeddelande.

Under 2016 ökade antalet kommuninvånare med 109 personer och är nu 4 757. (tt-s)