DELA
Foto: Stefan Öhberg

Annette Holmberg-Jansson lämnar demensstyrelse

Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) har lämnat ordförandeposten i Demensföreningen på Åland.
Hon sitter inte heller kvar i föreningens styrelse.

– Det ska inte vara någon tvekan om vilket uppdrag jag sätter främst, säger Annette Holmberg-Jansson som också är ordförande i Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) styrelse.

Hon bestämde sig för att avgå när hon förstod att fanns tvivel om att hon kunde vara neutral när hon satt på båda ordförandeposter.

När ÅHS styrelse behandlade budgetförslaget för nästa år stod ett besparingsval mellan att minska antalet vårdplatser på medicinavdelningen eller att stänga demensavdelningen.

Frågan om en eventuell jävssituation för Holmberg-Jansson uppmärksammades då i Nya Åland.

– Det ska inte vara så att en viss sjukdomsgrupp ska vara mer prioriterad än en annan, säger hon.

– Men tydligen har andra ansett att det kan finnas en fara.

Beslutet om var ÅHS ska spara pengarna är ännu inte taget.

Annette Holmberg-Jansson har varit demensföreningens ordförande sen början av 2013. Viceordföranden Tuula Mattsson tar hand om ordförandeskapet fram till årsskiftet då en ny ordförande väljs.