DELA

Polisen anmälde – men barnen fick inte skydd

Polisen gjorde en anmälan till socialnämnden om behov av barnskydd redan i januari i år gällande Godby-familjen. Men socialnämnden lade större vikt vid ett umgängesavtal.

– Socialnämnden gör bedömningar i varje enskilt fall, säger äldre konstapel Peter Sjöblom.

Vid ett larm till barnfamiljen i Godby den 11 januari tidigare i år, lämnade polisen in en anmälan om behov av barnskydd. Där finns att läsa att orsaken till anmälan är ”en traumatisk situation som hotar barnets utveckling och tillväxt”.

– Det kan jag bekräfta, säger äldre konstapel Peter Sjöblom, som gjort anmälan till sociala myndigheter.

Enligt anmälan inledde polisen i samband med besöket hos familjen det aktuella datumet en förundersökning gällande olaga hot, samt en misstanke om familjevåld, alternativt psykisk misshandel. Enligt anmälarna skulle den nu misstänkte mannen haft med sig ett handeldvapen vid tillfället. Vid tidpunkten för den aktuella anmälan fanns också redan misstankar om att mannen tidigare hade hotat barnens mamma till livet med kniv, samt misshandlat kvinnan vid två tidigare tillfällen innan.

Skyldighet att anmäla

Peter Sjöblom kan inte uttala sig om det aktuella fallet, utan hänvisar till förundersökningsledare Olof Lindqvist, som handlägger anmälan om behov av barnskydd.

– Däremot kan jag generellt säga att vi har skyldighet enligt barnskyddslagen att göra en anmälan om vi kan anta att det finns en traumatisk situation för barnen eller om det finns en misstanke om brott begånget mot barn, säger han.

Anmälan skickas till socialnämnden i den kommun där familjen i fråga är bosatt.

– Det är initialt socialnämnden som tar emot anmälan och sedan är det deras skyldighet att hantera den och därefter vidta vidare åtgärder. Socialnämnden gör bedömningar i varje enskilt fall, förklarar Peter Sjöblom.

Efter socialnämndens interna bedömning av åtgärder kan det gå vidare till domstol, men hur den processen går till är något Peter Sjöblom hänvisar till respektive socialmyndighet, samt domstol.

– Generellt är att när det handlar om gemensamma barn så är det sannolikt ett övervägande som domstolen gör i respektive fall.

Umgängesavtal

Socialnämnden i Finström skickade in en begäran till tingsrätten om ett besöksförbud av normal grad gällande barnens pappa den 27 januari i år.

Besöksförbudet ska enligt ansökan gälla till och med den 31 maj 2016.

I begäran hänvisas till ett umgängesavtal som föräldrarna kommit överens om och som båda parter skrivit på.

Detta avtal har också legat till grund i Ålands tingsrätts beslut om besöksförbud, som senare utfärdades.

När går barnskyddet före föräldrarnas umgängesavtal?

– Det måste tingsrätten svara på, säger Peter Sjöblom.

Blev du kallad som vittne?

– Det hör till ovanligheten att vi blir kallade som vittnen i handläggningar som rör besöksförbud.

Skulle barnskyddet gått före i detta specifika fall?

– Jag låter det vara okommenterat. Det är bara förundersökningsledaren som kan uttala sig i det fallet.

Ifrågasätter umgänge

Stig Orre, föreståndare på skyddshemmet Tallbacken, reagerar över att pappan i Godby hade ett umgänge med barnen. Speciellt när mannen har en pedofildom i bagaget.

– Generellt sett borde pappan ha haft övervakat umgänge med barnen. Barnskyddsmyndigheten borde ha sett till det, skriver han i ett mejl till Nyan.

– I det här fallet borde mannen också ha dömts till ett fortsatt besöksförbud eftersom det fanns en tydlig hotbild mot kvinnan, fortsätter han.

Besöksförbudet som utfärdades mot mannen gällde under tidsperioden 27 januari fram till den 31 maj 2016, och då endast mot kvinnan.

Nyan har försökt nå förundersökningsledare Olof Lindqvist och Paulina Eklund, socialchef i Finström kommun, samt vikarierande socialchef Marjo Österberg för kommentarer.