DELA

Anja Hirdman är Årets feminist

Feministakademin på Åland utser varje år en Årets feminist. I år går utmärkelsen till den svenska professorn Anja Hirdman.

Motiveringen lyder

”Vad är maskulinitet och manlighet, och hur konstrueras den i media, i bildspråk, i våra huvuden? Varför blir både kvinnan och mannen allt mer sexualiserade i det offentliga rummet?

Detta är frågor som Årets feminist 2020, Anja Hirdman, ägnat sin forskarkarriär åt, envist grävande efter vindlingar och vändningar som kan hjälpa oss att förstå varför vi ser och känner som vi gör.

När man läser Anja Hirdman känner man sig ofta lurad – inte av henne utan av den konstruktion av kön och sexualitet hon blottlägger.

Efter #metoo behöver vi bättre verktyg för att förstå kopplingen mellan maskulinitetsnormer, kvinnohat och våld, mellan känslouttryck, autenticitet och medial verklighetsbeskrivning.

Anja Hirdman ger oss svar, utan att för ett ögonblick ge avkall på vetenskaplig stringens och klarhet. Hennes forskning ställer frågor det anstår oss att besvara.”

 

Uppdatering 5.3.2020: Prisutdelningen på söndag ställs in. Priset var tänkt att delas ut till Anja Hirdman på ett evenemang på stadsbiblioteket på kvinnodagen, men på grund av det nya coronaviruset har Anja Hirdmans arbetsgivare gett reserestriktioner. Därför ställs prisutdelningen in och delas ut vid något senare tillfälle.