DELA
Foto: Erkki Santamala

Ändrad tidszon och egen studentexamen

Att byta till centraleuropeisk tid på Åland är aktuellt igen.

Den här gången väcks förslaget av Ålands framtid som också vill se en åländsk gymnasieexamen.
Frågan om Åland ska övergå till svensk, det vill säga centraleuropeisk, tid i stället för att ha nuvarande östeuropeisk brukar vara på agendan med jämna mellanrum.

Nu driver delar av lagtingsoppositionen med Ålands framtid i spetsen ärendet i en åtgärdsmotion. Motiveringen är bland annat att kontakterna västerut förenklas, att man får samma tid som de europeiska börserna och man slipper sena kvällsvanor framför tv-apparaten.

Ålands framtid med flera vill också införa en åländsk gymnasieexamen i stället för den finländska studentexamen. Motionärerna lyfter fram de senaste årens språkfel och de ser en risk i att den ökande negativa inställningen till det svenska språket i Finland kan leda till att alla läromedel som studentexamen baserar sig på inte längre översätts.

Man anser att det finns skäl att minska beroendet av de finländska läromedlen till förmån för de i Sverige.

I en tredje motion föreslår ÅF att man ska integrera undervisning i privatekonomi i den åländska läroplanen för att ungdomar ska få det lättare att lära sig stå på egna ben.