DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Andra talar om ton, Fifax talar om kilo”

– När andra talar om näringsutsläpp i ton talar vi om kilo, alltså jämförelsevis små kvantiteter.

Det säger Björn Geelnard, styrelseledamot i Fifax, efter ÅMHM:s utvärdering av bolagets årsrapport.
ÅMHM:s utvärdering av Fifax årsrapport innehöll en hel del kritiska synpunkter och frågor. Nya Åland refererade utvärderingen tidigare i veckan.

Fifax ledning och styrelse har inte ännu hunnit granska utvärderingen men bolaget ska lämna in sitt svar före den 7 april.

– Som vi ser det har vi klarat värdet för fosforutsläpp med god marginal. Anläggningen får släppa ut maximalt 200 kilo per år och det är en försumbar mängd om man jämför med andra fiskodlingar. När alla andra i branschen talar om ton talar vi om kilo, påpekar han.

Däremot klarade Fifax inte gränsen på 1 500 kilo för kväveutsläpp, säger han.

– Vi är inte fullt nöjda men nivån är enligt oss tillfredsställande. Också här handlar det om jämförelsevis små kvantiteter.

I övrigt följer man den projektplan som hela tiden legat till grund för den landbaserade fiskodlingsanläggningen. Den första produktionsenheten har tagits i bruk och den andra är nu aktuell.

– Innan vi kan sätta den andra enheten i drift ska vi ta i bruk ett nytt externt reningsverk. De gränsvärden för kväve och fosfor som ÅMHM gett står fast.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!