DELA

”Andra språk” ökar mest

Sedan år 2000 har de svenskspråkiga på Åland ökat med närmare 1 400 och de finskspråkiga med 160, medan personer med andra språk har blivit 1 600 flera.

Det visar färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

– I alla regioner har andelen av befolkningen med andra språk än svenska ökat betydligt under 2000-talet. De finskspråkiga har blivit något flera på landsbygden och i skärgården, men minskat i Mariehamn, så i huvudsak är det andra språk som står för den stora ökningen, skriver Åsub.

Förändringen 2014 hade samma proportioner, en ökning med 100 för svenska, 10 för finska och nästan 140 för andra språk. I Mariehamn har nu nästan tio procent av invånarna ett annat språk än svenska eller finska. På hela Åland är siffran sju procent.