DELA
Foto: Rasmus Olin

Andra öar långt före Åland med grön el

I dag produceras 60 procent av den energi som behövs på Färöarna med hjälp av vind och vatten.

Och på Orkneyöarna är man redan nu uppe i 112 procent förnybar elproduktion.
Allwinds vd Henrik Lindqvist har deltagit i tvådagarskonferensen 100by2030 i Torshavn i dagarna.

– Jag är djupt påverkad och imponerad av hur kraftfullt man arbetar och hur långt man har kommit i arbetet mot 100 procent förnyelsebart på Färöarna och andra öar, säger han.

60 procent av Färöarnas elbehov produceras alltså i dag med vind och vatten, resten med dieselkraftverk. Planen är att all energi ska komma från förnybara källor som vind, vatten, batterilager och pump- och tidvattenkraftverk år 2030.

Också Kanarieön El Hierro har i dag hundra procent elproduktion med hjälp av vind, vatten och pumpkraftverk.

Konferensen avslutades med invigning av ett stort batterilager som byggts tillsammans med vindkraftsparken Husahagi där man kan reglera vindens variationer med batterierna för att skapa en stadig produktion av förnyelsebar el.

Frustrerad

Henrik Lindqvist hoppas att Åland kunde marschera snabbare mot målet med förnybar energi.

– Jag blir så frustrerad då Åland har alla möjligheter att bli självförsörjande på förnyelsebart med hjälp av vind, sol och energilager, alltså batterier eller pumpkraftverk. Det som krävs är politiskt mod att totalt ändra riktning. Det gör man på andra öar, säger han.

Bärkraft Åland är ett steg i rätt riktning, konstaterar han.

– Men det är än så länge bara visioner och målsättningar mot år 2051. Så kan vi inte jobba. Vi måste handla nu!