DELA
Foto: Stefan Öhberg

Anders Wiklöf donerar 25 000 till Matbanken

Företagare Anders Wiklöf donerar 25 000 euro till Matbanken efter att de nekats Paf-medel från landskapsregeringen.

– Vi är så glada och tacksamma för att vårt arbete uppskattas, säger verksamhetsledare Susanna Olsson.
Tack vare donationen har Matbanken en grund att stå på för ett år framåt.

– Vi är jättetacksamma över donationen men den löser tyvärr bara våra problem kortsiktigt.

Pengarna kommer att gå till kostnader för hyra, el, bil och sophantering.

I avslaget av Paf-medel uppmanar landskapet Matbanken att ta fram en verksamhetsplan för hur man ska lotsa människor till sociala myndigheter.

Hur ser ni på det här?

– Vi har inte kapacitet eller kompetens för en sådan uppgift. Matbanken har en uppgift och det är att del ut mat till behövande.

Att Matbanken i framtiden skulle ändra verksamheten för att kunna lotsa människor till olika sociala myndigheter är någonting som styrelsen måste diskutera. Som Olsson ser på det i dag så är det inte deras uppdrag.