DELA
Foto: Stefan Öhberg

Andelsbankens digitalisering kostar

Bättre räntenetto men stigande kostnader: det redovisar Andelsbanken för Åland i sin bokslutskommuniké för 2018. Banken tror på svagare tillväxt för Åland.
Andelsbanken publicerade idag som bokslutskommuniké för 2018. Räntenettot förbättrades under fjolåret med 9,2 procent jämfört med 2017. De totala intäkterna steg med 3,8 procent, från 8 664 000 euro till 8 993 000 euro. Kostnaderna steg från 4 383 000 euro till 4 592 000 euro, en ökning med 4,8 procent. Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades från 26,47 procent till 25,74 procent.

Vd Johnny Nordqvist förklarar det förbättrade räntenettot med stigande volymer.

– Vi har en längre tid haft stigande volymer, och i takt med det så stiger också räntenettot mer än tidigare. Euriborräntan har slutat sjunka, och räntorna kom till och med upp lite i slutet av året.

Kostnadsökningen härrör från investeringar.

– Vi investerar i digitalisering och på IT-sidan, både sådant som ska finnas mot kund och interna system. Kostnaderna utvecklas helt enligt plan.

Enligt Johnny Nordqvist är antalet anställda oförändrat.

Vad gäller konjunkturen är bilden tveksam.

– Åsubs siffror och prognoser visar på svagare tillväxt, kanske 0,5 procent tillväxt 2018. Vi delar lite den känslan.

Han hänvisar till fastighetspriserna.
– Det är ingen generell uppgång i fastighetspriserna. Å andra sidan har vi befolkningstillväxt och låg arbetslöshet, så det finns positiva grundförutsättningar att ta fasta på. Fastlandet har haft betydligt högre tillväxt, även om den nu viker ner.