DELA
Foto: Stefan Öhberg

Andelsbanken går uppåt

3,2 miljoner euro i rörelsevinst redovisar Andelsbanken för årets första nio månader. Det svaga ränteläget har kompenserats med ökad volym.

– Vi är nöjda med utvecklingen, säger bankens vd Johnny Nordqvist.
Andelsbankens utlåning har ökat med 7,9 procent och landar på totalt 345 miljoner euro efter årets första nio månader.

– Vi har haft väldigt stark utlåningstillväxt, säger Johnny Nordqvist.

En tredjedel av den totala utlåningen går till företagen, det börjar bli en betydande del av verksamheten, enligt Nordqvist.

September månad 2016 är också den första månaden som antalet användare av mobilappen är flera än de som använder den traditionella nättjänsten.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!