DELA
Foto: Erkki Santamala

Andelsbanken stänger Föglökontoret

Andelsbanken stänger sin Föglöfilial den 10 februari 2017. Orsaken är att banken ser en ökad användning av banktjänster för betalningar på internet.

– Det är av sådan karaktär som kontoret på Föglö har varit också tidigare. Vad gäller låne- och placeringsärenden har Föglöborna redan tidigare vänt sig till Mariehamnskontoret, säger vd Johnny Nordqvist.

I samband med att den nuvarande filialföreståndaren på Föglö Birgit Mattsson går i pension stänger alltså banken kontoret.

– Vi går ut med brev till alla Föglöbor där vi presenterar olika alternativ och lösningar nästa vecka, säger Nordqvist.

Verksamheten för kontoret i Brändö fortsätter som tidigare. Det blir inte heller några förändringar på Kumlinge där banken har ett ombundsavtal med posten.

(jo)