DELA

Andelsbanken ökade vinsten

Andelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4,2 miljoner euro för fjolåret.

Det är en ökning med 18,3 procent jämfört med året innan.
– Affärsvolymerna fortsatte att växa stabilt, vi stärkte vår kapitalbas och antalet ägarkunder fortsatte att öka i betydande takt, skriver vd Johnny Nordqvist i sin bokslutskommentar, och fortsätter:

– Resultatet stärktes både genom ett bättre räntenetto men även via ett högre provisionsnetto. Kostnadsökningen blev måttlig. Kvaliteten på kreditportföljen var god vilket gjorde att nedskrivningen av krediter var förhållandevis små och lägre än året innan.

Vid årsskiftet hade Andelsbanken 7 226 ägarkunder, en ökning med 378 stycken under året.

Under 2018 och de kommande åren ökar utvecklingskostnaderna på grund av att banken utökar utbudet av digitala tjänster,

Läs mer i fredagens Nya Åland!