DELA

Anbudshandlingar för Simskälafärjan väcker kritik

De nya kriterierna för anbudshandlingarna för Simskälafärjan kan innebära glesa färjeturer och uppehåll nattetid.

Nu har sju personer på Simskäla gått ihop i sin kritik mot inbesparingarna.
Senast på fredag, den 5 augusti, ska intresserade ha gett anbud på driften av Simskälafärjan till landskapsregeringen. Entreprenaden inleds den 1 april 2017 och gäller fem år.

Mikael Lindholm, lagtingsledamot för Centern, driver ett värdshuset på Simskäla och är bekymrad över de eventuella inbesparingarna på Simskälafärjan. Han säger att den grundläggande kritiken riktar sig mot de nya kriterierna i anbudshandlingarna för upphandlingen av trafiken mellan Simskäla och fasta Vårdö.

– Vi är nöjda med hur färjan går i dag, så det vill vi att fortsätter. De nya kriterierna skulle i värsta fall kunna innebära att färjan gör ett nattuppehåll på sex timmar.

Trots det eventuella uppehållet nattetid menar Lindholm att det ändå ska finnas möjlighet att beställa färjan även på natten om man behöver, något som enligt honom inte framgår i kriterierna.

– Den som lägger anbud på driften av färjan kanske inte är medveten om att man kan beställa den på natten trots uppehållet och så blir det ändå dyrare än vad som var planerat när anbudet lades. Inga pengar sparas på färjbeställning om någon ändå måste vara beredd på att rycka ut och köra vid behov.

Lindholm säger att om förslaget med att ta i bruk turlista för Simskälafärjan går igenom kommer det att innebära glesa avgångstider som försvårar möjligheterna till transport både för arbetspendlare och besökare. Det är redan svårt att få folk att komma hela vägen ut till Simskäla och inte stanna på Vårdö, menar han.

Läs mer i måndagens Nya Åland!