DELA

Anbud för krossning av asfalt

Landskapsregeringen har beslutat att begära in anbud för krossning av cirka 20 000 ton returasfalt. Av anbudsförfrågan framgår det att returasfalten finns på asfaltplatta i Vestansunda, Jomala. Förfrågningsunderlaget kommer att publiceras på landskapsregeringens hemsida. Krossning av returasfalt är en förutsättning för att materialet ska kunna återanvändas på ett ändamålsenligt sätt inom vägbyggnadsentreprenaderna. Anbud ska lämnas in till landskapsregeringen senast den 12 oktober klockan 16.15. (ag)