DELA

ÅMHM prickar tre för alkoholmissar

Ålands miljö- och hälsovårdsnämnd har beslutat ge Pepparkvarnen i Mariehamn och Klobbars gästhem på Kökar skriftliga anmärkningar för överträdelse av alkohollagen.

Shandiz kebab får en skriftlig varning.

I samtliga fall handlar överträdelserna om brister i registreringen av försäljnings- och personaluppgifter. (tt-s)