DELA
Foto: Stefan Öhberg

ÅMHM kräver åtgärder av fårägare

Fåren saknade vatten, deras ull var mycket lång, de var magra och gick i blandade grupper som ledde till inavel och okontrollerad avel. ÅMHM har nu ålagt ägaren att genomföra sju olika åtgärder.
Stödutfodring och fri tillgång till vatten är två av de åtgärder som ÅMHM kräver att fårägaren måste sätta in direkt.

Senast i mitten av juli ska alla får vara klippta. Senast den 1 augusti ska alla baggar som är släkt med tackorna skiljas från flocken. Fårägaren ska också se till att tackor som väger cirka 60 procent mindre än de borde som vuxna djur inte blir betäckta i år.

ÅMHM begär vidare in en skriftlig plan för tillsynen av lamningen, så att tackornas och lammens välmående och överlevnad tryggas. Åtgärder för hösten är att se till att fåren har en ren och torr bädd i ligghallen, och att det finns värmeapparater som vid behov kan ge lammen tilläggsvärme.

Bakgrunden är en anmälan som gjordes i september förra året, om misstänkte brister i djurhållningen.

ÅMHM genomförde tre inspektioner, den första några dagar efter att anmälan mottagits. Myndigheten noterade då att djuren saknade vatten och behövde klippas. Vid en tredje inspektion i maj i år hade lammdödligheten varit hög under våren, flera av djuren var magra och djupströbädden torr men smutsig. Under hörandetiden hade dock ägaren börjat stödutfodra fåren, gett dem vatten och börjat klippa dem.