DELA
Foto: Amanda Näsman<07_Bildrubrik>KLARAR PRISKONKURRENSEN ÅMHM:s avgifter är med ytterst få enstaka undantag lägre och till och med betydligt lägre än i riket. Den enda avgiften som är märkbart högre här är den för krematorium. Ett miljöprövningstillstånd för kreamatorium kostar i riket 800 euro och här dubbelt upp, 1 600 euro.

Dyra ÅMHM är billiga

ÅMHM anklagas ofta för höga avgifter. Men en jämförelse visar att taxorna är betydligt lägre här än i riket.
Många höjde på ögonbrynen nyligen då Nya Åland skrev om ett fiskodlingsföretag som fick betala cirka 23 000 euro till ÅMHM för två förlängda miljötillstånd och ett avslag.

Eftersom läsare med jämna mellanrum hör av sig med åsikter om och missnöje med miljö- och hälsovårdsmyndighetens prislista beslöt vi att se hur nivån här står sig i jämförelse med riket och Sverige.

Det visar sig att det är rena rama tillståndsdjungeln på båda sidor om oss. Här har man bara en enda myndighet att vända sig till, både i riket och i Sverige fördelas ärendena på flera olika. En och samma verksamhet kan kräva olika tillstånd från olika statliga myndigheter. Och inte bara det, många frågor hanteras dessutom också på det kommunala planet och där varierar givetvis avgifterna från kommun till kommun.

Det visar sig också att ÅMHM:s avgiftslista är tydligare och mer lättläst än många andra myndigheters.

På Åland är ingen miljö- eller miljöhälsovårdsprövning dyrare än 9 970 euro. Det är priset som till exempel flygfältet och de stora hamnarna, avfallsanläggningarna och fiskodlingarna får betala. I riket är det inte ovanligt med femsiffriga belopp på flera tiotusentals euro.

Läs hela granskningen i papperstidningen eller e-Nyan!