DELA
Foto: Felicia Bredenberg

ÅMHM hotar stoppa Fifax

ÅMHM har tagit ett myndighetsbeslut som förbjuder Fifax att släppa ut processvatten som inte genomgått rening i en anpassad avloppsreningsanläggning till havet. Fiskodlingen har till 31 augusti på sig att ansluta en dimensionerat reningsverk till anläggningen innan ÅMHM helt eller delvis kommer att avbryta verksamheten.

I beslutet skriver ÅMHM att Fifax i sin årsrapport för 2016 inte uppfyller de krav som ställts i tidigare miljögranskningsbeslut. Fifax har sedan verksamheten inleddes 2015 samlat utgående processvatten i en bassäng som ursprungligen är planerad för dagvattenhantering. Från bassängen har vattnet letts ut i havet via en avloppsledning och vid flera tillfällen har omfattande bräddningar inträffat, med följden att flera grannar har klagat. Bräddning innebär att en blandning av dagvatten och orenat spillvatten släpps ut från det kombinerade ledningsnätet.

En reningsanläggning som är dimensionerad och anpassad för verksamheten kan minska belastningen, och man bör också mäta utsläppen, skriver myndigheten i sitt beslut.

Läs mer i Nya Åland!