DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>STYR UPP Det behövs politisk styrning för ÅMHM skriver Axel Jonsson i en finansmotion.

ÅMHM, färja och privatisering i motioner

Stäng trafiken mellan Kökar och Galtby vintertid och ge privata aktörer rätt att utmana den offentliga verksamheten. Och styr upp ÅMHM politiskt.

Oppositionens motioner inför budgetbehandlingen har lämnats in.
Brage Eklund (ÅF) vill införa utmanarrätter, där privata aktörer får möjlighet att utmana offentliga verksamheter genom att lämna in förslag på hur olika funktioner kan bedriva lika bra eller bättre i privat regi.

Om ett förslag lämnas in måste landskapsregeringen undersöka möjligheterna till att upphandla verksamheten och tydligt motivera varför verksamheten ska bedrivas i offentlig regi, om det är det man kommer fram till.

Bert Häggblom (Ob) vill stryka anslaget på fem miljoner euro för en ny skärgårdsfärja. Han anser att ett ytterligare delanslag inte ska beviljas eftersom det inte klarläggs vilken roll färjan har i framtiden och vilken rutt den ska trafikera.

Staten ska också ta mer ansvar för skärgårdstrafiken, enligt Bert Häggblom, eftersom staten borde delta i kostnaderna för att upprätthålla förbindelserna till centralstaten.

Om intresset saknas från staten sidan kan man avbryta åtminstone Galtbytrafiken vintertid i samband med nästa upphandling.

Axel Jonsson (ÅF) vill ge tydliga politiska direktiv för Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet (ÅMHM). I dagsläget anser Jonsson att det inte finns någon politisk styrning alls.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!