DELA
Foto: PRIVAT

ÅMHM får bakläxa av HFD

I över 80 år har båthamnen i Kohamn på Sottunga tillhört Bo Strandbergs familj. Men för tre år sedan blev det omöjligt för honom att komma in i hamnen då en nybyggd stenpir blockerade hamnen. Tre år senare och två domstolsbeslut senare är frågan tillbaka i ruta ett.
Beslutet om att stenpiren ska få byggas fattades av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

I dag, tre år senare, har Bo Strandberg fått rätt i både Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD)och i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I den färska domen från Högsta förvaltningsdomstolen kritiseras ÅMHM på en rad punkter. Den främsta kritiken kokar ner till att myndigheten inte följt förvaltningslagen då den inte hört Strandberg.

Något beslut om själva stenpiren fattades inte av domstolen. Det enda HFD fattade beslut om är att upphäva ÅMHM:s beslut vilket innebär att myndigheten måste ta sig an ärendet på nytt. I sitt besvär till HFD i mars 2015 efter ÅFD:s beslut att återföra ärendet till ÅMHM, skriver ÅMHM att om man tar upp ärendet igen innebär det i praktiken ”att ÅMHM på goda grunder fattar ett beslut med samma innehåll som det tidigare meddelade beslutet om miljögranskning.”

Men ännu har ÅMHM inte fattat något nytt beslut.

– Vi håller på och analyserar domen och vad det rent praktiskt kan betyda för oss. Det är fortfarande oklart hur vi kommer att agera, säger myndighetschef Stig Abrahamsson på ÅMHM.

Anser ni att ni gjort något fel?

– HFD säger att vi borde ha gjort på ett annorlunda sätt och det får vi rätta oss efter.

Om ÅMHM kommer att ändra beslutet kan Abrahamsson inte uttala sig om utan konstaterar att myndigheten ska behandla ärendet på nytt. Ärendet avgörs under hösten.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!