DELA
Foto: Stefan Öhberg

Amatörarkeolog inför rätta

Åtalspunkten är fornminnesförseelse.

Den som står inför rätta är en amatörarkeolog.

Rättegången inleds på måndag.
Nya Åland skrev i december 2015 om de historiska fynden som mannen hade gjort i Geta med hjälp av en metalldetektor.

Föremålen lämnades till landskapets museibyrå men mannen vägrade avslöja var han hade hittat dem. Det ska man göra enligt fornminneslagen.

– Då hade vi ingen annan utväg än att polisanmäla. Han vet vad lagen säger och det går inte att säga att han är oinformerad om lagstiftningen, sade utbildnings- och kulturavdelningens chef Rainer Juslin till Nya Åland.

Amatörarkeologen sade att han tog nyheten om polisanmälan ”helt lugnt” och att han inte tänkte vika sig.

– Jag letar inte metallföremål för personlig vinning. Jag vill visa på ett problem, att lagen inte ger markägarna kompensation för fynden annat än metallvärdet. Samtidigt blir markerna fredade områden som begränsar markägarnas nyttjanderätt.