DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sakletare fick dagsböter

Dagsböter blev straffet för amatörarkeologen som vägrat säga var i Geta han gjorde historiskt värdefulla fynd.
Straffen för fornminnesförseelsen blir arton dagsböter på totalt 108 euro.

Mannen som använde en metalldetektor hittade bland annat en tunn kopparplakett, yxhuvuden i järn, andra järnföremål och järn- och tennfragment som var minst hundra år gamla.

Enligt lagen ska upphittare överlämna sådana fynd till landskapsregeringen tillsammans med uppgifter om var och hur fynden gjordes.

Mannen överlämnade föremålen men vägrade säga var han hade hittat dem. Han hade ”ungefärligt” pekat ut området men det räckte inte.

Därför gjorde landskapsregeringen en polisanmälan som ledde till åtal.

Mannen var inte närvarande vid rättegången. I polisförhören hade han sagt att han ville protestera mot att markägare inte får någon ersättning för saker som påträffas på deras mark.

Han kallade det en protest, och inte ett medvetet lagbrott. Men det befriar honom inte från straffrättsligt ansvar, anser tingsrätten.