DELA
Foto: Jonas Edsvik

Allvarliga brister i äldres larmsystem

Trobergshemmets larm fungerar bara ibland eller inte alls.

Bland annat det framgår ur stadsfullmäktiges motioner i tisdags.
Larmsystemet i Trobergshemmet är bara så svårt att vissa äldre inte kan använda det, också mottagningsfunktionen är dålig. Vissa rum saknar helt mottagning eller så fungerar den bara ibland.

– Bristerna i systemet försvårar personalens arbete och är givetvis ytterst frustrerande för de äldre som inte alltid kan förstå vad de gör för fel när larmet inte går fram. De som inte kan använda larmet är beroende av att personalen tittar in till dem eller så försöker de påkalla personalens uppmärksamhet med rop eller genom oljud, skriver den socialdemokratiska gruppen i stadsfullmäktige i en motion som har Barbro Sundback (S) som första undertecknare.

– Personalen har vid flera tillfällen påtalat bristerna men hittills har systemet inte åtgärdats.

Motionärerna kräver nu att stadsstyrelsen ser till att hemmet får ett fungerande system.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!