DELA

Allt väl med flyktingarna

Det har nu gått två månader sedan de 20 syriska flyktingarna anlände till Mariehamn.

– Mottagandet förlöpte enligt uppgjord plan och integrationen har börjat bra. Samarbetet med övriga myndigheter har fungerat väl och tredje sektorn har gjort en stor insats, står det i socialnämndens lägesrapport. (tt-s)