DELA

Allt klart för utegymmet

Äldrerådet i Mariehamn får utnyttja stadens tomtmark vid Mariebad för att anlägga ett utegym för äldre.

Infrastrukturnämnden beslöt på tisdagen att tillmötesgå rådets önskemål om plats vid badinrättningen. Äldrerådet ansvarar för inskaffningen av redskap och också för områdets skötsel. (tt-s)