DELA
Foto: Erkki Santamala

Allt fler toatömmande kryssningsfartyg

2019 blir det olagligt att dumpa avloppsvatten i Östersjön. Det, tillsammans med en ökad medvetenhet kring utsläpp enligt hamnchef Leif Ahlqvist, har lett till att allt fler besökande kryssningsfartyg anlitar Lotsbroverket vid hamnangöran.
Mariehamn är fortfarande en av Finlands mest välbesökta hamnar, trots en dipp i statistiken förra året med anledning av svaveldirektivet. Hittills har sju kryssningsfartyg angjort staden och alla har valt att tömma sina avlopp vid Lotsbroverket.

– De tömmer både sopor och avlopp, säger hamnchef Leif Ahlqvist.

Redan ifjol ökade efterfrågan på att få lämna avfallet på Åland, men i och med att det snart blir olagligt att tömma ute till havs, så syns en markant skillnad i statistiken.

– Vi har erbjudit dem förut, men då har de inte velat. Men nu har det blivit en större medvetenhet och de tömmer i alla hamnar.

Är det en betydande inkomst för staden?

– Det är en inkomst för Mariehamn och landskapet på så vis att det bidrar till turistnäringen. Det är många som är här första gången och säger att ”det här var intressant, hit ska vi komma igen”, säger Ahlqvist som också säger att många fartyg väljer att stanna längre i hamn.

– Passagerarna blir kvar i Mariehamn, promenerar och man ser hur gatorna lever upp.