DELA
Foto: <07_Bildrubrik>SINGELHUSHÅLL Hushållen efter storlek år 2000 och 2014.

Allt fler män vill bo ensamma

Drygt 2 500 män bor i dag ensamma. Det är fler än i fjol.

Antalet hushåll på Åland ökade med 140 under 2014 och var vid förra årets slut 13 455 stycken.
Detta visar ny statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Att hushållen blir flera beror främst på befolkningstillväxten.

Tillväxten av antalet hushåll med en eller två personer fortsatte visserligen, men också hushållen bestående av tre respektive fem eller flera personer ökade något i antal.

Under 2000-talet är det dock en- och tvåpersonershushållen som har stått för nästan hela tillväxten.

Antalet hushåll har från år 2000 ökat med 2 400 samtidigt som medelhushållsstorleken har sjunkit från 2,30 till 2,12 personer. Hushållen är i genomsnitt mindre i Finland, 2,04 personer, medan Sverige har större hushåll än Åland, 2,28 personer i snitt.

Enpersonshushållen ökade i antal i både Mariehamn och skärgården, medan de blev något färre på landsbygden.

Av kommunerna har Jomala och Lemland de största hushållen, 2,48 personer i genomsnitt.

Av de över 5 200 ensamboende är 2 700 kvinnor och drygt 2 500 män.

Majoriteten av de kvinnor som bor ensamma är över 55 år. Denna grupp utgör en tredjedel av alla enpersonshushåll. Under 2014 var det dock männen som stod för ökningen av antalet ensamboende som totalt blev 60 flera. Det var främst bland män mellan 25 och 34 år samt över 65 som antalet ökade.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!