DELA
Foto: <07_Bildrubrik>DYSTER JÄMFÖRELSE Samtliga typer av tumörer har ökat sedan 1969 visar Åsubs tabell. Hela utredningen om åländska dödsorsaker finns på byråns hemsida asub.ax.

Allt fler dör i tumörer

Dödsfallen på grund av tumörer, demens och Alzheimers sjukdom ökar.

Det visar Åsubs jämförelse av dödsorsakerna på Åland under åren 1969-2014.

Den vanligaste dödsorsaken 2014 var sjukdomar i cirkulationsorganen, 109 avlidna eller 42,7 procent av samtliga dödsfall. Vanligast i den här gruppen var så kallade ischemiska hjärtsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt.

Det här är en dödsorsak som visar en klart nedåtgående trend, speciellt bland den manliga delen av befolkningen.

Utvecklingen för den näst vanligaste dödsorsaken, tumörer är sämre. Åsubs jämförelser visar att tumörer har varit en kontinuerligt växande dödsorsak sedan 1969. År 2014 berodde 23,5 procent av dödsfallen, 60 avlidna, på tumörer.

– År 2014 var den största delgruppen tumörer i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga (22 procent) följt av tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (15 procent). En växande delgrupp har varit andra tumörer (15 procent), vilka består av bland annat tumörer i skelettet och musklerna samt neurologiska tumörer exempelvis i hjärnan. De mindre delgrupperna år 2014 bestod av tumörer i tjocktarmen, prostata, bukspottkörtel (pankreas), äggstock och urinblåsa med 3-4 avlidna per delgrupp samt av tumörer i magsäcken, ändtarmen, huden, livmodern, matstrupen, levern, bröstkörteln och njure med 1-2 avlidna per delgrupp. År 2014 fanns inga avlidna av tumörer i munnen eller livmoderhalsen, skriver Åsub i rapporten.