DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>OROVÄCKANDE TREND Tingsrätten fattar allt fler beslut om besöksförbud. Det omfattar också att ta kontakt per telefon eller via epost.

Allt fler besöksförbud

Antalet besöksförbud har ökat kraftigt under de senaste åren.

Allt fler känner sig så hotade att de tar hjälp av polisen och tingsrätten för att få vara i fred.

Antalet ansökningar hos tingsrätten talar sitt tydliga språk. 2011 behandlade domstolen tre ansökningar om besöksförbud, 2012 var fallen 10, 2013 hade de ökat till 16 och i fjol uppgick de till 23.

Ansökningarna är fler än de fall som till slut går så långt som till handläggning i tingsrätten.

Fram till mitten av februari i år hade ansökningarna redan hunnit bli sex. Inkommande vecka har tingsrätten två fall på agendan.

Varför har då fallen ökat så markant? Den förklaring som ligger närmast till hands är att fler numera känner till att möjligheten att anmäla finns.

Men det handlar ändå inte om något lättvindigt beslut som fattas i all hast – först görs oftast en polisanmälan av den som känner sig utsatt och efter det ansöker man om besöksförbud hos tingsrätten som går noggrant igenom vad som hänt innan beslutet fattas. Den som vill slippa kontakt får berätta varför, motparten får ge sin version och så hör domstolen eventuellt också vittnen.

Långt ifrån alla ansökningar slutar med besöksförbud, visar en genomgång av det senaste halvårets ansökningar, totalt 25.

Läs mer i papperstidningen!