DELA
Foto: Jonas Edsvik

Allmänheten kan köpa Stallhagen-aktier

Från och med den 1 november klockan 9.30 kommer allmänheten ha möjlighet att teckna aktier i Stallhagen Ab. Det är fråga om en nyemission riktad till allmänheten med målet att samla in mellan 0,6 miljoner och 1,6 miljoner euro genom att emittera maximalt 10 680 aktier. Aktierna koster 150 euro styck. Emissionen pågår till och med årsskiftet eller så länge aktierna räcker till.

Stallhagen har redan genomfört en placering av 6 234 nya aktier som försåg bolaget med 935 100 euro. Den emissionen var riktad till professionella kvalificerade investerare.

Medlen som bolaget får in via nyemissionen kommer att finansiera utvidgningen av bryggeriets produktionsanläggningar.

– Totalinvesteringen kommer att vara cirka 7 miljoner euro och finansieras vid sidan om emissionen med banklån opp till 4,1 miljoner euro och bidrag från landskapet på cirka 1,4 miljoner euro, skriver Stallhagen Ab i ett pressmeddelande.