DELA
Foto: Stefan Öhberg

Alla elever i årskurserna 1-3 får gå till skolan

Utbildningsminister Annika Hambrudd (C) meddelade på fredagen att alla skolbarn i årskurserna 1–3 får gå till skolan igen från och med måndag.
– Eleverna måste inte gå till skolan, och man rekommenderar att eleverna som kan deltar i undervisningen på distans, säger hon.

Tidigare har bara barn vars föräldrar arbetar inom kritiska branscher haft rätt till närundervisning under undantagstillståndet, men det gäller alltså inte längre. Undervisnings- och kulturministeriet har preciserat riktlinjerna som nu säger att alla elever i årskurserna 1–3 har rätt till närundervisning. Under fredagen antog även utbildnings- och kulturavdelningen på Åland de nya riktlinjerna, som träder i kraft redan på måndag.
– Motiveringen är att ändringen ökar elevernas rätt att få ta del av närundervisning vid behov, säger utbildningsminister Annika Hambrudd.
Informationsansvaret ligger på kommunerna och hur de hanterar det beror på vilken kommun det handlar om, enligt lantrådet.
– Jag tror att varje kommun kommer att kontakta föräldrarna till de barn som berörs av det här, säger lantrådet Veronica Thörnroos.
Men exakt hur undervisningen ska organiseras är ännu inte klart.
– Det är möjligt att det kan bli lite olika särlösningar, beroende på vilket kommun det är och hur många barn det rör sig om och så vidare, säger Veronica Thörnroos.
Utbildningsministern klargjorde också att skollunchen ska gå att lösa för de barn som närvarar i skolan.
Finns det risk för att lärarna får en väldigt hög arbetsbelastning nu när de ska organisera både närundervisning och undervisning på distans?
– Det är ett mycket hårt tryck på lärarna, det är det naturligtvis, säger Annika Hambrudd.
För elever i årskurs 4-10 ordnas all undervisning fortsättningsvis som distansundervisning.