DELA
Foto: Erkki Santamala

Alla kommuner hördes inte om platserna på färjorna

Alla berörda kommuner har inte hörts i beslutsfattandet om skärgårdsplatserna på färjorna.

På Kumlinge läste man om beslutet i tidningen.
Det var på måndagen som Nya Åland rapporterade om landskapsregeringens beslut att sänka antalet skärgårdsplatser på färjorna. Beslutet motiverades med att platserna upprepande gånger har varit outnyttjade.

Trots att man på landskapsregeringen hävdade att beslutet för att sänka färjornas skärgårdsplatser diskuterades med de berörda kommunerna, har alla inte hörts i frågan. Mia Hanström, ordförande för näringslivsnämnden i Kumlinge, läste om beslutet i tidningen.

– Ingen har varit i kontakt med någon med en ansvarspost i Kumlinge angående ärendet. Ingen har haft en diskussion med oss, och det tycker jag att är ganska allvarligt.

Hanström menar att det är förvånansvärt att påstå att alla berörda kommuner blivit kontaktade då sanningen är en annan.

Hon kan inte säga vem som har gjort fel och säger att det antingen är felaktiga uppgifter i tidningen eller så har landskapsregeringen glömt bort Kumlinge.

Trots flera försök har Nya Åland inte lyckats få en kommentar av landskapsregeringen.

Enligt Niklas Karlman, biträdande avdelningschef på infrastrukturavdelningen, är ansvarig minister på semester.

Läs mer i fredagens Nya Åland!