DELA
Foto: Johan OrreI DIMMORNA Vare sig det blir en kompromiss eller ett beslut i lagtinget om Vårdö-bron, så är processen tveeggad.

”Alla bropelare måste renoveras”

Vårdöbrons samtliga betongpelare måste renoveras om det inte blir en ny bro. Det säger Ian Bergström, landskapets bro- och hamningenjör som har tagit del av nya resultatet.

I förra veckan var Ian Bergström i Stockholm för att ta del av de provresultat som konsultföretaget Projektengagemang tog fram under fem veckor i vintras.

Resultaten visar att skadorna är mer omfattande än man hittills räknat med.

– Det finns en del betongskador i stödpelarnas undervattendelar och bottenplattor, säger Ian Bergström.

Enligt den nya utredningen är alla pelare skadade. I den förra utredningen som gjordes kom man fram till att det endast fanns skador på två av pelarna var skadade.

Hur allvarliga är skadorna?

– Det här spelar stor roll för bron i det långa loppet. På 20 år kan de utvecklas så att de måste bytas ut. Det är inte skadorna i pelarna som är det mest akuta utan det är brobanans dåliga betong.

Hurdana är betongskadorna?

– Det är urlakningar och urvaskningar i betongen. På flera ställen kan man se at betongen inte håller rätt kvalitét.

Fram till i dag har landskapet räknat med att brorenoveringen skulle kosta knappt sex miljoner euro. I och med de nya skadorna kommer den kalkylen inte att hålla, säger Bergström.

– Reparationskalkylerna kommer att bli dyrare i och med att vi får ytterligare två pelare som kräver åtgärder.

– Betongexperterna är bekymrade om det ska gå att rädda pelarna, säger Bergström.

Hur mycket dyrare renoveringen kan bli klarnar i den slutrapport som Projektengagemang nu håller på att ta fram.

Rapporten ska också ge svar på om det är bättre för samhället att bygga en ny bro eller renovera den befintliga bron.

Vårdöbron har varit en het politisk fråga. Centern, Socialdemokraterna vill bygga en ny bro medan Liberalerna, Ålands Framtid och Moderat Samling har förespråkat att den befintliga bron renoveras. För att komma vidare i frågan tog lagtinget fram ett kompromissförslag som gick ut på ytterligare undersökningar. De är de resultaten som nu är klara.