DELA
Foto: Erkki Santamala

Älghippa får extra färjtur

Lördagen den 5 november är det älghippa på Seglinge. För att festdeltagare och spelmän som bor på Enklinge ska komma hem gör Rosala II gör en extra tur till och från Enklinge klockan 02.00 på morgonnatten den 6 november.

Landskapsregeringen konstaterar i sitt beslut att älghippan ett socialt viktigt evenemang.

Entreprenören, Ansgar Ab, kör utan extra kostnader, landskapsregeringen står för bränslet. (tt-s)