DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Enkät om äldreomsorgens personal: Få är ovaccinerade

Den absoluta majoriteten av personalen inom kommunernas äldreomsorg har fullgott vaccinskydd. De som inte har det, inte har genomgått covidsjukdom de senaste sex månaderna eller inte har en inplanerad kompletterande vaccination inbokad har blivit omplacerade inom verksamheten. Inga permitteringar eller löneuppehåll har utfärdats än så länge.