DELA
Foto: Stefan Öhberg

Äldreomsorgen tuff nöt för kommunerna

Den ändring av hälso- och sjukvårdslagen som innebär att kommunerna ska ta över det ekonomiska ansvaret för friskförklarade patienter efter tre dagar får skarp kritik av Ålands kommunförbund.

– Om ÅHS fullt ut väljer att utnyttja den rätt som lagstiftaren har gett dem kommer trycket på den kommunala äldreomsorgen att öka märkbart, och detta kommer att försätta kommunerna i en mycket besvärlig situation, skriver kommunförbundet i ett brev till landskapet.

Förbundet kräver nu en översyn av basbeloppen i det nya landskapsandelssystemet. Samtidigt vill man att landskapet och ÅHS kartlägger alla de ändringar som har gjorts under de senaste sju åren och som har lett till att kommunerna har fått ökade skyldigheter. En sådan förändring är till exempel att den funktion som Gullåsen tidigare uppfyllde för rehabilitering har försvunnit.

Läs mer i Nya Åland!