DELA

Äldre på Åland utsätts för våld

95 äldre kvinnor och 46 äldre män på Åland har blivit utsatta för våld från någon när- eller utomstående de senaste åren.
Var tionde känner sig ensam.
Det visar en ny rapport om äldres hälsa.

Totalt svarade 3 488 personer på frågorna om livet som äldre. Trots dessa siffror känner sig väldigt många nöjda med sitt liv. Det har 95 procent uppgett. De har livslust, 96 procent, och har en meningsfull fritidssysselsättning, 98 procent.
En mycket stor andel, cirka 90 procent, uppgav att de har någon förtrogen som de kan prata med

Utsatta för våld
Cirka 10 procent uppgav att de lider av ensamhet, större andel kvinnor än män, och en lika stor andel, cirka 10 procent, uppgav att de känner sig deprimerad/nedstämd. Beträffande våld hade totalt 95 kvinnor och 46 män svarat att de blivit utsatta för våld från någon när- eller utomstående de senaste året.

Fall vanliga
I formuläret efterfrågas också fysisk aktivitet. Endast en fjärdedel rapporterade “måttlig ansträngning” varje vecka.
En av tio tränar regelbundet på gym.
Cirka en av fem uppgav att de fallit under de 12 senaste månaderna. Andelen fallolyckor är betydligt högre bland gruppen 80 år och äldre.
En tredjedel hade varit tvungna att uppsöka hälso- och sjukvård efter fallet.
20 procent är underviktiga och lika stor andel överviktiga.

Kvinnorna trötta
Kvinnorna rapporterar oftare besvär som muskel- eller ledbesvär, sömnlöshet och urinläckage. En större andel kvinnor genomför hushållsnära arbete, de städar, gör matinköp, lagar mat.
Cirka 15 procent uppgav att de hjälper någon närstående i eget hushåll. Av dessa är en av fyra officiella närståendevårdare. De säger sig ofta vara trötta och utarbetade, mer än en fjärdedel av männen och nästan hälften av kvinnorna.

Lever farligt
– Det är viktigt att ge personer i åldersgruppen 80 år särskild uppmärksamhet och stöd, konstaterar utredaren Erika Boman. En större andel i denna åldersgrupp, jämfört med de yngre, uppgav sämre hälsa, har inte har möjlighet att delta i meningsfull fritidssysselsättning, lider av ensamhet, kan inte självständigt sköta om hushållsnära arbete, är undernärda och drabbas av fler fallolyckor.