DELA
Foto: Jonas Edsvik

Alarmchefen vill se ny myndighet i stan

– Det är vansinnigt och direkt farligt att vi inte samarbetar.

Det säger alarmmästare Karl Nordlund med anledning av debatten om den planerade gemensamma räddningsmyndigheten.
Det åländska brandväsendet är delat i frågan om en gemensam räddningsmyndighet. Det framgår av de utlåtanden som hittills lämnats in om lagförslaget. Staden applåderar förslaget medan landsortskommunernas räddningsmyndighet inte vill kopplas samman med Räddningsverket i Mariehamn.

Alarmcentralen, som lyder under polisen och i och med det under landskapet, arbetar dagligen konkret med räddningsarbete i olika former. Nya Åland har därför bett centralens förman Karl Nordlund ge sin syn på saken. Hans åsikt är klar.

– Åland behöver en gemensam myndighet. I dag saknas en gemensam ledningsstruktur som koordinerar och som har den övergripande lägesbilden vid större olyckor. Det är vansinnigt och direkt farligt att vi inte samarbetar.

Varför är det farligt?

– Vi har i dag två olika administrativa system, olika praxis, olika larmplaner. Datorprogrammen är inte koordinerade, inte heller rapporteringen. Den ena handen vet helt enkelt inte alltid vad den andra gör. Det är aldrig bra i en nödsituation och det försvårar också det dagliga administrativa arbetet.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!