DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ålänningarnas koldioxidavtryck störst i EU

De åländska hushållen är värst på att släppa ut koldioxid i hela EU. Det visar en ny forskningsrapport.

– Det är verkligen mycket oroande, säger Carina Aaltonen (S), ordförande för social- och miljöutskottet.
I en färsk forskningsrapportrapport från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet kartläggs koldioxidavtrycket kopplat till hemmet i 177 regioner i 27 EU-länder. Rapporten visar att Åland är i topp av alla områden i mängden utsläpp, med 5,5 ton koldioxid per person.

Även om Åland har EU:s största koldioxidavtryck när det kommer till de utsläpp som är kopplade till hemmet, så har vi ändå inte det högsta totala avtrycket, påpekar Diana Ivanova, doktorand och författare till forskningsrapporten.

– Jag tycker att det här är viktigt att påtala eftersom olika konsumtionskategorier har helt olika faktorer bakom sig, säger hon.

Varför är Åland värst?

Åland har högst konsumtion av elektricitet och flytande bränsle per capita i Finland. Jämfört med andra finska regioner spenderar vi dessutom mer pengar på faktisk och beräknad hyra, bostadsunderhåll, vattenförsörjning, avfallsinsamling och annan boendeservice.

De utsläpp som är kopplade till hemmet förklaras till stor del av hushållets storlek, temperatur och elblandning. Jämfört med till exempel Sverige kommer Finlands el till lägre andel från förnyelsebara källor och har dessutom en hög kolintensitet.

Läs mer i måndagens Nya Åland!